echipa neamtu si asociatii

Societate civila de avocati - Neamtu si asociatii


In cazul societatii civile de avocati Neamtu si asociatii experienţa profesională şi pregătirea permanentă converg spre ceea ce suntem astăzi: O echipă de avocaţi care se defineşte prin educaţie juridică, responsabilitate, corectitudine şi profesionalism.


prezentare nna


Neamtu si asociatii oferă servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în următoarele domenii de activitate:

Avocat Drept Civil

În domeniul dreptului civil acordă asistență și reprezentare juridică clienților săi în litigii civile privitoare la dreptul de proprietate ...  


Drept Penal

În domeniul dreptului penal acordă servicii de consultanță juridică, asistență și reprezentare juridică în toate fazele procesului penal ...  


Drept comercial

În materia dreptului comercial și dreptul insolvenței. Acordăm asistență juridică privind activitățile societăților comerciale ...  


Dreptul familiei

În dreptul familiei serviciile noastre constau în asistența și reprezentarea clienților pe tot parcursul procesului de divorț și a partajului bunurilor comune ...  


Dreptul Muncii

În domeniul dreptului muncii oferim servicii juridice complete pentru rezolvarea conflictelor
si litigiilor de munca ...  


Dreptul proprietății intelectuale

Servicii de asistare și reprezentare juridică în fața O.S.I.M., în proceduri privind mărcile,
brevetele de invenție, indicații geografice, drepturi de autor, nume de domeniu, asistență în
litigii privind drepturile de autor și drepturile conexe, consultanță juridică în negocierea, încheierea, executarea contractelor  Prin avocaţii nostri, asigurăm în cadrul contractului de asistenţă juridică:


  • reprezentarea clienţilor în faţa instanţelor de judecată, în toate etapele procesului de fond-apel-căi extraordinare de atac;

  • reprezentarea clienţilor în faţa autorităţilor, instituţiilor publice şi private, în susţinerea intereselor lor, precum şi în vederea asigurării apărării şi respectării drepturilor acestora

  • reprezentarea şi/sau asistarea clienţilor în cadrul procedurilor legale de conciliere, procedurilor convenţionale de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor, pe baza planurilor de negociere, prin aplicarea şi dezvoltarea în special a cadrului negocierii integrative;

  • redactarea de acţiuni în justiţie, întâmpinări, apeluri, recursuri, contestaţii în anulare, precum şi de alte cereri procedurale;

  • acordarea de asistenţă juridică în elaborarea planurilor de recuperare a creanţelor pe care le are clientul în contradictoriu cu diverşi debitori;

  • acordarea de asistenţă juridică în cadrul procedurii de executare silită, procedurii de faliment şi lichidare judiciară a debitorilor clientului;

  • redactarea de cereri, reprezentare şi asistenţă în faţa Curtii Europene A Drepturilor Omului.

  • redactarea de cereri, reprezentare şi asistenţă în faţa Curţilor de Arbitraj Naţional şi Internaţional.


CE OFERIM :